Dragi Svi! Našla vas u Radosti!

U Beogradu sam, i šta je sada još moguće?
Da stvaramo više Lakoće, Radosti i Sreće?!
Za drago Telo, da nas služi u večnoj Mladosti!
Obuke i druženje, sa Margareta Riznica Radosti
****
Dve radionice – pa, izvolite! Birajte – jedna ili OBE???
Access Bars: 10.11. u 10h
Access Facelift: 11.11. u 11h

Ko ovo bira? Šta kreira više, jedna ili DVE?
***
Kome je ovo doprinos, Za sebe i za Svet?
Da li je sada vreme, da li je sada ČAS?
Access Alati da rade za sve NAS?
****
Sa ljubavlju, radošću i zabavom!
Pozivam vas i pozdravljam
Margareta Riznica Radosti