Month: December 2019

0 commentsKad se raspišem

Access Bars Slovenian

Access Bars® – tretmaji in orodja za večjo lahkotnost in zabavo v življenju Ali želite biti bolj zdravi, bogatejši, imeti mir, veselje, zabavo in srečo v Življenju? Je zdaj čas, da izberete več zase in za druge, skupaj v izobilju? Kakšno je stanje bivanja in telesa, ki bi ga radi imeli z lahkoto, veseljem in ….  Read More

0 commentsKad se raspišem

Access Bars english

Access Bars® – treatments and tools for more ease and fun in life Do you want to be healthier, wealthier, to have peace, joy, fun and happiness in Life? Is now the time to choose more for your self and others, together in abundance? What is the state of Being and Body that you would ….  Read More